Privacybeleid

Gebruik website

Deze website is een puur informatieve website. Geen enkele bepaling op deze site kan bijgevolg beschouwd worden als een juridisch aanbod.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld en geupdate, kan het zijn dat bepaalde informatie onvolledig of incorrect is en/of dat de website niet beschikbaar is. In geen enkel geval kan de aanbieder van de website daartoe aansprakelijk zijn.

De aanbieder van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade, groot of klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou ontstaan uit het gebruik van deze website.

De aanbieder van deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud achter hyperlinks die zich bevinden op deze website.

Alles wat zich op deze website bevindt, behoort tot het intellectuele eigendom van de aanbieder van de website. Het zonder toestemming overnemen van informatie of beeldmateriaal is onwettig en strafbaar.

Privacy

Door gebruik te maken van de ‘contactaanvraag’ gaat de aanvrager ermee akkoord dat diens opgegeven persoonlijke informatie gebruikt wordt voor de verwerking van de aanvraag.

De opgegeven persoonlijke informatie wordt louter gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en wordt onder geen enkel beding doorgegeven of doorverkocht aan derden.

De aanvrager kan te allen tijde verzoeken om diens gegevens in te kijken. Ze doet dit door een mail te sturen naar info@ventures4growth.com en identiteit te bewijzen door middel van een kopie van de ID-kaart. Hetzelfde is mogelijk door een brief met daarin het verzoek te verzenden naar Ajuinlei 1, 9000 Gent, België.

De aanvrager kan te allen tijde verzoeken om diens gegevens te laten verwijderen. Ze doet dit door een mail te sturen naar info@ventures4growth.com en identiteit te bewijzen door middel van een kopie van de ID-kaart. Hetzelfde is mogelijk door een brief met daarin het verzoek te verzenden naar Ajuinlei 1, 9000 Gent, België.