Hoe het verkopen van 2/3 van uw familiebedrijf en het herinvesteren van 1/3 uw fortuin verdubbelt in 5 jaar?

In de wereld van het ondernemerschap, waar het hart van innovatie vurig klopt, ligt een vaak over het hoofd geziene strategie die het tij van het fortuin voor eigenaren van familiebedrijven kan keren.

Mm.jpeg

Miguel Meuleman , een gerespecteerd professor in ondernemerschap aan de Vlerick Entrepreneurship Academy, verdedigt al lang de cruciale rol van eigendomsstrategie bij het vormgeven van de succesverhalen van de bedrijven van morgen. Toch is het een principe dat, ondanks zijn grote potentieel, nog steeds ondergewaardeerd wordt in de bruisende arena van bedrijfsgroei.

Laten we ons verdiepen in een meeslepend verhaal dat niet alleen de inzichten van professor Meuleman weerspiegelt, maar ook een concreet voorbeeld aan het licht brengt dat de transformerende kracht van strategische herschikking van eigendom op levendige wijze illustreert.

Ondernemers die de controle uit handen geven ten gunste van extern kapitaal creëren gemiddeld waardevollere bedrijven. Het opgeven van de controle gaat echter niet alleen over eigenaarschap, maar ook over het veranderen van uw rol in het bedrijf door een externe CEO aan te trekken of een stapje terug te doen in de raad van bestuur.

Tweederde van het bedrijf verkopen en slechts een derde herinvesteren.

Stel je een familiebedrijf voor, een juweel dat van generatie op generatie is doorgegeven en op een kruispunt staat. Het bedrijf, met een waarde van €10 miljoen, is de trots van de familie en groeit gestaag met gemiddeld 7% per jaar. In de schaduw van deze groei ligt echter het onaangeboorde potentieel voor exponentiële welvaartsmaximalisatie – een potentieel dat wordt ontsloten door een gedurfde, strategische manoeuvre: tweederde van het bedrijf verkopen en slechts een derde herinvesteren.

Hier is de reis van een ondernemer die het lef had om de toekomst van zijn familiebedrijf opnieuw te bedenken. Door deel te nemen aan een leveraged buy-in management buy-out (BIMBO) besluit de ondernemer een aanzienlijk deel van het bedrijf te verkopen, waarbij hij een belang van 33% behoudt. De opbrengsten uit deze verkoop worden, afgezien van de herinvestering, op strategische wijze gesluisd naar de aankoop van aandelen van Berkshire Hathaway, waarbij gebruik wordt gemaakt van een rekening met een beperkte marge van 40% om de investering te vergroten.

Hoewel het percentage aandelen dat u bezit lager is, is dat aandeel in absolute termen meer waard dan voor ondernemers die de zeggenschap niet uit handen geven.

De traditionele groeigrenzen overschrijden

Vijf jaar later is het landschap van de rijkdom van de ondernemer dramatisch veranderd. Het familiebedrijf, nu doordrenkt met extern kapitaal en expertise, bloeit en overschrijdt de traditionele groeigrenzen. Ondertussen vergroot de investering in Berkshire Hathaway , die over vijf jaar een verbluffend rendement van 88,89% boekt, de rijkdom van de ondernemer nog verder.

Het besluit van de ondernemer om tweederde van zijn koninkrijk te verkopen was geen overgave, maar een meesterlijke zet van strategische vooruitziendheid. Door een derde van de opbrengst terug in het bedrijf te herinvesteren, verzekerden ze niet alleen hun blijvende aandeel in de familie-erfenis, maar omarmden ze ook de mogelijkheid tot diversificatie en risicobeheer via een slimme investeringsstrategie.

Maar dit verhaal eindigt niet alleen met numerieke groei. Het is een verhaal over hoe strategische financiële planning en herstructurering van het eigendom een ​​familie-erfenis nieuw leven kunnen inblazen. Het gaat erom te begrijpen dat je, om hogerop te komen, soms niet de visie, maar de teugels moet loslaten, waardoor externe expertise en kapitaal de groei kunnen katalyseren.

Het besluit van de ondernemer om tweederde van zijn koninkrijk te verkopen was geen overgave, maar een meesterlijke zet van strategische vooruitziendheid. Door een derde van de opbrengst terug in het bedrijf te herinvesteren, verzekerden ze niet alleen hun blijvende aandeel in de familie-erfenis, maar omarmden ze ook de mogelijkheid tot diversificatie en risicobeheer via een slimme investeringsstrategie.

Dit verhaal overstijgt de traditionele grenzen van het eigendom van familiebedrijven en biedt een overtuigende blauwdruk voor vermogensmaximalisatie.

Het is een bewijs van de synergie tussen het opgeven van controle en het omarmen van strategische partnerschappen, tussen het behouden van een erfenis en het effenen van de weg voor ongekende groei.

Terwijl dit verhaal zich in deze publicatie ontvouwt, geldt het als een baken voor de meeste ondernemers. Het daagt hen uit om hun eigendomsstrategieën te heroverwegen, om het onaangeboorde potentieel van strategische herschikking te overwegen en om moedig een brug te slaan tussen de werelden van traditie en innovatie. Daarmee bevestigt het niet alleen de inzichten van professor Meuleman, maar toont het ook een tastbaar pad naar het verdubbelen van iemands fortuin, terwijl de familievlag hoog blijft wapperen.

In wezen is dit niet alleen een verhaal van financieel succes; het is een verhaal over de evolutie van het ondernemerschap zelf. Het onderstreept de cruciale rol van de eigendomsstrategie in het succes en de groei van een bedrijf, verrijkt met een concreet voorbeeld dat het concept demystificeert, waardoor het toegankelijk en uitvoerbaar wordt voor elke ondernemer die een stempel op de toekomst wil drukken.

Mijn boodschap is vooral: denk hier voldoende en vaak genoeg over na. Wat is de juiste eigendomsstrategie voor uw bedrijf, gegeven uw persoonlijke ambities en de uitdagingen die er in de sector kunnen bestaan?

Samenvatting: Een strategische blauwdruk voor welvaart

In wezen is dit niet slechts een succesverhaal, het is een blauwdruk voor welvaart. Uit gedetailleerd onderzoek blijkt dat een eigendomsstrategie die is afgestemd op de unieke ambities en uitdagingen van uw sector kan resulteren in diepgaande welvaartscreatie. Het verschil is dag en nacht: €14.025.517 weerspiegelt groei zonder strategie, maar met een strategische spil groeit een fortuin tot een buitengewone €28.978.117.

De kern van de zaak ligt in de strategische omgang met activa. Zonder een genuanceerde eigendomsstrategie blijven familiebedrijven verstoken van liquide activa, een cruciale factor die hun vermogen beperkt om opkomende, winstgevende kansen te grijpen. Dit kan variëren van kortetermijninvesteringen met een hoog rendement tot nooduitgaven of tijdgevoelige deals. Als gevolg hiervan stagneert hun financiële groei, belichaamd door het plateau van €14.025.517 – een cijfer dat het plafond van de verwezenlijkingen vertegenwoordigt bij gebrek aan een doelbewuste aanpak.

Omgekeerd, door oordeelkundig ten minste meer dan de helft van hun rijkdom in vloeibare vorm te behouden en door over te gaan tot een gedeeltelijke exit, plaatsen zij zichzelf in de voorhoede van de kansen. Deze bereidheid om met investeringen om te gaan, bedreven te reageren op marktschommelingen, of om met zowel behendigheid als precisie in onverwachte ondernemingen te duiken, is de hoeksteen van strategische liquiditeit. Een dergelijke aanpak vermijdt niet alleen de valkuilen van gemiste kansen, maar speelt ook een cruciale rol in de opmerkelijke escalatie van de welvaart naar € 28.978.117.

Wij heten onze lezers welkom om aan deze reis van financiële alchemie te beginnen, om het Excel-model aan te vragen dat deze aanpak verwoordt, en om het aan te passen aan hun persoonlijke succesverhaal.

Uw uitnodiging om de erfenis en rijkdom van uw familie opnieuw te definiëren wacht op u. Neem contact met ons op om het model aan te schaffen waarmee u uw fortuin kunt verdubbelen.

Nog enkele cases en getuigenissen